Thông báo: v/v Tổ chức xét chọn khen thưởng các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực cho công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2012-2014 và giai đoạn 2014-2015

line
14 tháng 09 năm 2016

Căn cứ Kế hoạch số 16-KH/ĐTN ngày 26/3/2015 của Ban chấp hành Đoàn Trường về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Văn Hiến lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2017.

Nhằm kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực cho công tác đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Văn Hiến trong nhiệm kỳ 2012-2014 và giai đoạn 2014-2015.

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Ban chấp hành Liên chi đoàn Khoa tổ chức xét chọn và đề xuất Ban chấp hành Đoàn trường khen thưởng trong Đại hội Đoàn trường, cụ thể như sau:

1. Tập thể: do Ban chấp hành Đoàn Trường xét chọn.

2. Cá nhân:

Liên chi đoàn khoa Kỹ thuật công nghệ xét chọn 01 cá nhân;

Các Liên chi đoàn khoa Du lịch, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ và Văn hóa nước ngoài: mỗi Liên chi đoàn xét chọn 03 cá nhân.

Hồ sơ gồm:

  • Tờ trình đề nghị khen thưởng của Ban chấp hành Liên chi đoàn khoa, có xác nhận của Ban chủ nhiệm Khoa.
  • Biên bản họp xét chọn của Ban chấp hành Liên chi đoàn khoa.
  • Báo cáo thành tích của từng cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng, có xác nhận của Bí thư Liên chi đoàn khoa.

download hồ sơ tại đây

Hồ sơ khen thưởng gửi về Văn phòng Đoàn Trường trước ngày 8/4/2015 cho đồng chí Ngô Tiểu Phụng, sđt: 0906.861.483. Các hồ sơ gửi sau thời gian này hoặc các Liên chi đoàn không gửi hồ sơ sẽ không được xét khen thưởng.

Các Thông báo trước đây khác với Thông báo này đều bị bãi bỏ.

Ban Thường vụ Đoàn Trường đề nghị Ban chấp hành các Liên chi đoàn khoa thực hiện nghiêm túc và khẩn trương nội dung thông báo này.

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

Góp ý
các tin liên quan
quang cao