THÔNG BÁO V/v tiếp nhận đăng ký tham gia chương trình Về nguồn – Đợt 1

line
30 tháng 09 năm 2016
Việc tổ chức chương trình Về nguồn là công tác được thực hiện theo Kế hoạch 05/KH-CSTV ngày 25/05/2016 về việc tổ chức hành trình Về nguồn của trường Đại học Văn Hiến, được xây dựng trên các căn cứ :

1.      Căn cứ Quyết định số 1501/ QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020″;

2.      Căn cứ Quyết định 410/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2016 ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTG ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020” của ngành Giáo dục;

Do đó mỗi sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy sắp xếp tham gia ít nhất một hành trình trong toàn khóa học. Sinh viên có thể chọn lựa những hành trình phù hợp với thời gian, thời lượng, khả năng tài chính để tham gia.

Phòng Công tác sinh viên trân trọng thông báo:

–         Tiếp nhận đăng ký tham gia hành trình Về nguồn – Đợt 1, dự kiến các hành trình đợt 1 sẽ tổ chức từ ngày 12/08/2016, cụ thể như sau:

STT TÊN HÀNH TRÌNH THỜI LƯỢNG LỆ PHÍ THAM GIA NGÀY DỰ KIẾN
1 Con đường Bác chọn(Sài Gòn – Long Hải – Phan Thiết) 3 ngày 2 đêm 898.000 12,13,14/09/2016
2 Di tích Ấp Bắc – Cồn Thới Sơn 1 ngày 390.000 15/09/2016
3 Đất thép thành đồng (Củ Chi) 1 ngày 310.000 16/09/2016
–         Cách thức đăng ký: Liên hệ đóng tiền trực tiếp Cô Phạm Nguyễn Bạch Huệ – Chuyên viên phòng Công tác sinh viên – Số điện thoại: 0902 580 745 tại văn phòng Đoàn TN – Hội SV.
Góp ý